Ispitivanje električnih instalacija

Provodimo ispitivanja električnih instalacija za priključak gradilišnog razvodnog ormara na napon te za priključak stambenih/poslovnih objekata na napon za potrebe MTU (Minimalnih tehničkih uvjeta) te u svrhu ZNR-a (Zaštite na radu).

Popis ispitnih radnji na električnim instalacijama
 • Ispitivanje električnih instalacija u sistemu: TN-S, TN-C/S, TT i IT
 • Ispitivanje kvalitete električne mreže tijekom više dana s analizom
 • Padovi napona
 • Osnovni i viši harmonici napona i struje  
 • Propadi napona, frekvencija  
 • Struje kroz nul-vodič  
 • Ispitivanje otpora izolacije kabela naponima 50, 100, 250, 500 i 1000 VDC
 • Ispitivanje uzemljenja i gromobrana objekta (vanjske i unutarnje instalacija, spojni vodič)
 • Ispitivanje direktnog i indirektnog napona dodira
 • Ispitivanje RCD zaštitnih strujnih diferencijalnih sklopki (struja iskapčanja, vrijeme iskapčanja, napon dodira)
 • Ispitivanje impedancije/struja kratkog spoja strujnih krugova (L-N, L-PE, N-PE)
 • Ispitivanje izjednačenja potencijala
 • Ispitivanja tipkala za isključenje u slučaju opasnosti
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje rasvjete
 • Ispitivanje podnosivim naponom 2500 VAC
 • Ispitivanje telefonskih instalacija
 • Ispitivanja instalacija fotonaponskih ćelija
 • Ispitivanja kvalitete mrežnih instalacija
 • Snimanje razvodnih ormara termovizijskom kamerom