Kvalifikacija i validacija čistih prostora

IQ – Kvalifikacija instalacija
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije instalacija korak po korak
 • Priprema svih certifikata instalacija i tehničke dokumentacije instalirane HVAC opreme
 • Priprema svih kalibracijskih certifikata kritične mjerne opreme
 • Provjera kvalitete i ispravne izvedbe instalacija (sastavljenosti) prema dijagramima P&I
 • Provjera kvalitete i ispravne izvedbe instalacija prema tlocrtima (elektro inst., paneli, strojarske inst.)
 • Identifikacija procedura (SOP-ova) za održavanje, upravljanje i čišćenje opreme
 • Definiranje liste odstupanja s popisom zaduženih osoba i rokova za rješavanje
 • Izvođenje pred-kvalifikacijskih radnji – COMMISSIONING koje uključuje:
 • Volumetrijska ispitivanja protoka zraka uz parametriranje HVAC sustava
 • Ispitivanja i balansiranja količina dobave i odsisa po svim istrujnim elementima
 • Regulaciju gradijenta tlaka između prostora
 • Ugradnja injekcijskih priključaka i priključaka za uzorkovanje za DOP test
 • Provjera svih podataka URS-a, RDS-a i dr.
OQ – Kvalifikacija operacija
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije operacija korak po korak
 • Provedba i dokumentiranje kalibracije kritičnih mjernih instrumenata i definiranje intervala kalibracije
 • Priprema SOP-ova
 • Ispitivanje protoka dobave i odsisa zraka uz proračun broja izmjena zraka
 • Ispitivanje razlike i statusa tlaka čistih prostora
 • Test integriteta HEPA filtera tzv. DOP In-situ ili DOP volumetrijski test
 • Brojanje lebdećih čestica – klasifikacija čistih prostora
 • Vizualizacija strujanja zraka
 • Za sterilnu proizvodnju vizualizacija se izvodi koristeći hladni vodenu paru koja ne generira čestice te time ne kontaminira prostor/kabinet/izolator
 • Za nesterilnu proizvodnju vizualizacija se može izvoditi hladnom generiranom vodenom parom
 • Vrijeme oporavka
 • Room recovery time test
 • Room recovery rate test
 • Ispitivanje unakrsne kontaminacije između prostora
 • Ispitivanje temperatura i relativne vlage zraka
 • U jednoj točki
 • U više točaka uz kontinuirani mapping temperatura/rel. vlage koristeći veći broj data loggera
 • Ispitivanje nivoa buke
 • Ispitivanje intenziteta rasvjete  
 • Ispitivanje vibracija  
PQ - Kvalifikacija performansi
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije performansi korak po korak
 • Izvođenje kvalifikaciječistih prostora se izvodi u stanju 'in operation' kod simuliranog procesa
 • PQ se izvodi i kod kvalifikacije i rekvalifikacije slijedeće opreme:
 • Inkubator
 • Hladnjak
 • Ledenica
 • Komora za stabilnost
 • Suhi sterilizator
 • Parni sterilizator
Izrada SOP-ova (Specification Organization Protocol)

Standarde, norme, pravilnike, smjernice i objašnjenja raznih pojmova ili zatraži pojašnjenja ili stručno mišljenje: VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore.