Kvalifikacija i validacija komprimiranog zraka i dušika

IQ - Kvalifikacija instalacija (kod nove instalacije)
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije instalacija korak po korak
 • Priprema svih certifikata instalacija i instalirane opreme
 • Priprema svih kalibracijskih certifikata mjerne opreme kritičnih procesa
 • Priprema ovlaštenja varioca i firme za izvođenje zahtjevnih procesa
OQ – Kvalifikacija operacija
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije operacija korak po korak
 • Farmaceutska industrija [kritični proces u farmaceutici]
 • Prehrambena industrija [u skladu sa HACCP]
 • Ispitivanje sadržaja vlage u komprimiranom zraku, dušiku – određivanje točke rosišta
 • Ispitivanje sadržaja ulja u komprimiranom zraku
 • Ispitivanje broja čestica u komprimiranom zraku, dušiku
 • Mikrobiološko uzorkovanje komprimiranog zraka, dušika  
 • Kod komprimiranog dušika mogu se dodatno tražiti ispitivanje koncentracije plinova kao O2, SO2, CO, CO2, itd.  
PQ – Kvalifikacija performansi
 • Priprema i izrada kvalifikacijske dokumentacije uz provođenje kvalifikacije operacija korak po korak
 • Provodi se u tri intervala na svim pozicijama u kojima komprimirani plin dolazi u direktan dodir s proizvodom ili s opremom koja dolazi u dodir za proizvodom
 • Ispitivanje sadržaja vlage u komprimiranom zraku, dušiku – određivanje točke rosišta
 • Ispitivanje sadržaja ulja u komprimiranom zraku  
 • Ispitivanje broja čestica u komprimiranom zraku, dušiku
 • Mikrobiološko uzorkovanje komprimiranog zraka, dušika  
 • Kod komprimiranog dušika mogu se dodatno tražiti ispitivanje koncentracije plinova kao O2, SO2, CO, CO2, itd.  
Izrada SOP-ova (Standardization Organisation Protocol)

Edukacije vezano uz ispitivanje i kvalifikaciju komprimiranih plinova potraži na VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore.