Mapiranje temperature, relativne vlage, tlaka

Uobičjeno je za farmaceutsku industriju da se provodi kvalifikacija prostora koje je predmet mapiranja te pružamo slijedeće usluge:
 • Kvalifikacija instalacija
 • Kvalifikacija operacija – mapiranje na prazno skladište (termostatsku i klimatsku komoru) s testom otvaranja vrata i isključivanja napajanja
 • Kvalifikacija performansi – mapiranje na puno skladište (termostatsku i klimatsku komoru) s kraćim intervalom mapiranja
Prema objektu ispitivanja mapiranja se mogu provoditi:
 • Skladišta gotovih proizvodna – lijekova i medicinskih proizvoda
 • U pravilu se izvodi višednevno (5 do 7 dana) kontinuirano praćenje ili mapiranje temperatura ili temperature i relativne vlage uz praćenje i usporedbu s vanjskim uvjetima  
 • Izvodi se uobičajeno u ljetnim i zimskim vanjskim uvjetima    
 • Broj pozicija ovisi o veličini i visini skladišta  
 • Na istoj poziciji ovisno o visini skladišta postavljaju se od dva do četiri logera da bi se ustanovila homogenost temperature po visini skladišta, a time i po cijelom volumenu skladišta  
 • Uobičajeno je uzimanje uzoraka svakih od 5 do 15 minuta  
 • Protokol mora sadržavati (osim uobičajenih podataka):  
 • Kalibracijske certifikate korištenih mjernih uređaja izdane od ovlaštene akreditirane umjerne ustanove prema ISO 17025:2017      
 • Raw (sirove) podatke loggera snimljenih na CD/DVD medij koji dokazuju da se prikazani podaci nisu mijenjali (integriteta podataka)      
 • Tabele svih izmjerenih podataka s proračunom minimalnih, srednjih, maksimalnih temperature te posebno MKT – Mean Kinetic Temperature
 • Dijagrame temperature svakog logera zasebno usporedno s temepraturom okoline      
 • Nacrt sa svim pozicijama loggera po prostoru i sa točnim pozicijama po visini
 • Opis sustava ventilacije i klimatizacije te način vođenja automatike preko koje se skladište klimatizira
 • Skladišta uzoraka i kontra uzoraka
 • U pravilu se izvodi višednevno (5 do 7 dana) kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
 • Skladišta sirovina
 • U pravilu se izvodi višednevno (5 do 7 dana) kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
 • Skladišta hrane
 • U pravilu se izvodi višednevno (5 do 7 dana) kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
 • Tople sobe
 • U pravilu se izvodi jednodnevno kontinuirano praćenje ili mapping temperatura
 • Rashladne komore
 • Frižideri za čuvanje lijekova, cjepiva
 • Vozila za transport lijekova (kombiji, kamioni, prikolice)
 • Čisti prostori
 • Radni prostori
 • Inkubatori
 • Sterilizatori
Prema vrsti ispitivanja – mappinga – monitoringa
 • Mapiranje temperatura
 • Mapiranje relativne vlage
 • Mapiranje koncentracije ugljičnog dioksida [CO2]
 • Mapiranje koncentracije ugljičnog monoksida [CO]
 • Mapiranje koncentracije kisika [O2]
 • Mapiranje koncentracije ozona [O3]
 • Mapiranje tlakova
 • Monitoring električnih veličina [po fazama: struja, napona, frekvencije, snaga, osnovnih i viših harmonika napona i struje, propadi napona, struje kroz nul-vodič…]

Uz mapiranja, pružamo uslugu izrade Procijene rizika kojim se određuju pozicije na kojima se moraju postaviti logera za višednevno mapiranje prije započinjanja mapiranja.

Metodologije

Prema važećim normama i smjernicama WHO te ISPE i MHRA.

 • Ovisno o prostoru koji se mappira, u pravilu se izvodi višednevno kontinuirano praćenje ili mapping temperatura uz praćenje mikroklime okoline
 • Broj pozicija ovisi o veličini prostora koji se mappira:
 • Na istoj poziciji ovisno o visini ispitnog prostora, postavljaju se od dva do četiri loggera da bi se ustanovila homogenost temperature po visini ispitivanog prostora  
 • Uobičajeno je uzimanje uzoraka u intervalu od 5 - 15 minuta za skladišta, radne prostore, tople sobe te od 1 do 5 minuta za rashladne komore  
 • Uobičajeno je uzimanje uzoraka svake minute ili/i manje za frižidere, zamrzivače, ledenice, inkubatore te sve termostatske i klimatske komore jer se radi o malenom volumenu te su izmjene u biti često brze i nagle te se stoga moraju zabilježiti češćim uzorkovanjem  
 • Obavezno je praćenje otvaranja vrata ili simulacija otvaranja vrata u odgovarajućem trajanju da bi se ustanovilo vrijeme potrebno da klimatizacijsko postrojenje ponovo uspostavi stabilno i homogeno stanje temperatura po cijelom volumenu  
 • Protokol mora sadržavati (osim uobičajenih podataka):
 • Kalibracijske certifikate korištenih mjernih uređaja izdane od ovlaštene akreditirane ustanove prema HRN ISO 17025
 • Raw (sirove) podatke loggera snimljene na medij u prilogu
 • Tabele svih izmjerenih podataka s proračunom minimalnih, srednjih, maksimalnih temperature te posebno MKT – Mean Kinetic Temperature
 • Dijagrame svake temperaturne sonde zasebno
 • Nacrt sa svim pozicijama loggera po prostoru i s točnim pozicijama po visini
 • Opis sustava ventilacije i klimatizacije te način vođenja automatike preko koje se skladište klimatizira

Edukacije vezane u norme, smjernice te provođenje kvalifikacija i mapiranja skladišta, hladnih komora te termostatskih i klimatskih komora potraži na VAT – Hrvatska udruga za čiste prostore.