Marijan Cesarec

dipl. ing. el.

Stručnjak zaštite na radu i ispitivač električnih instalacija