Postavljamo najviše standarde od 1997. godine

Firma sa središtem u Zagrebu, osnovana je 1997. godine. Osnivač firme je Mirko Vorkapić i firma se od tada specijalizirala u području ispitivanja i balansiranja ventilacije te ispitivanja kvalitete zraka u radnim prostorima kao i ispitivanjima buke.

Naš razvoj

Od 2003. godine firmu vodi Vladimir Vorkapić. Proširilo se područje djelatnosti firme te smo dobili ovlaštenja za obavljanje poslova vezanih uz zaštitu na radu, ispitivanja elektro instalacija čije provođenje vodi Marijan Cesarec. Započelo se validacijom čistih i ugroženih prostora, validacijom komprimiranog zraka i ostalih plinova te validacijom laminar kabineta, mikrobioloških zaštitnih kabineta, digestora, inkubatora te mapiranja temperature i relativne vlage skladišta, rashladnih komora, toplih soba i frižidera uz mapiranje još nekih parametara kao CO, CO2 i tlak.

Od 2013. godine firma kreće u akreditaciju kao ispitno-umjerni laboratorij po ISO17025. Djelatnost se širi na umjeravanje, odnosno kalibraciju temperatura, relativne vlage, tlaka i protoka zraka uz proširenje da se ispitivanja rade po akreditiranim postupcima.

EkoVent-Info d.o.o. danas

Danas smo firma koja se bavi pružanjem usluga iz područja validacije čistih i ugroženih prostora te laboratorijske opreme, mapiranja temperature, relativne vlage, tlaka, CO i CO2 (unutar skladišta, rashladnih komora, inkubatora, frižidera, parnih i suhih sterilizatora), kalibracijom i umjeravanjem, zaštitom na radu i zaštitom od požara, nadzorom strojarskih i elektro instalacija, ispitivanjima elektro instalacija, pripremom dokumentacije te protokola kao DQ, IQ, OQ, PQ, raznih SOP-ove vezanih uz  čiste prostore i laboratoriju kao i raznu specijaliziranu opremu.

Naše vrijednosti koje pokreću uspjeh

Posebno smo specijalizirani, stručno osposobljeni i opremljeni najboljom opremom na tržištu u pogledu ispitivanja i balansiranja HVAC sustava tj. ispitivanja i reguliranja distribucije zraka u čistim, ugroženim, običnim prostorima i ostalo.

Profesionalni tim

Školovani tim stručnjaka s godinama iskustva u ovome poslu.

Usluge

Nudimo širok izbor usluga u područjima ispitivanja, kvalifikacije, validacije i umjeravanja.

Najbolja oprema

Korstimo najbolju i najmoderniju opremu za rad na tržištu.