Vladimir Vorkapić

dipl. ing. stroj.

Direktor i voditelj ISO 17025 akreditiranog umjernog laboratorija