Zaštita na radu i zaštita od požara

Zaštita na radu i zaštita od požara (ZNR, ZOP)
 • Vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite na radu
 • Izrada planova evakuacija i spašavanja za tvrtke sa pripadajućim grafičkim prikazom evakuacije iz objekta
 • Izrada procjene rizika i revizija procjene rizika
 • Osposobljavanje radnika, povjerenika i ovlaštenika za rad na siguran način sa stajališta ZNR-a
 • Osposobljavanje za početno gašenje požara
 • Savjetovanje u pogledu zaštite na radu
 • Ispitivanje električnih instalacija u sistemu: TN-S, TN-C/S, TT i IT
 • Ispitivanje kvalitete električne mreže tijekom više dana s analizom
 • Padovi napona
 • Osnovni i viši harmonici napona i struje
 • Propadi napona, frekvencija
 • Struje kroz nul-vodič
 • Ispitivanje otpora izolacije
 • Ispitivanje gromobranskih izolacija
 • Ispitivanje direktnog napona dodira
 • Ispitivanje indirektnog napona dodira
 • Ispitivanje ZUDS sklopki
 • Ispitivanje osigurača
 • Ispitivanje izjednačenja potencijala
 • Ispitivanje telefonskih instalacija
 • Ispitivanja kvalitete mrežnih instalacija
 • Snimanje razvodnih ormaratermovizijskom kamerom

Ispitivanja električnih instalacija provodimo za priključak gradilišnog razvodnog ormara na napon. Ispitivanje električnih instalacija provodimo za priključak stambenih/poslovnih objekata na napon za portrebe MTU (Minimanih Tehničkih Uvjeta)

 • Ispitivanja mikroklimatskih parametara
 • Ispitivanje temperature, relativne vlage i brzine strujanja zraka na radnom mjestu te termičke ugodnosti prema EN 13779 koja uključuje CO2, globe termometar, TVOC te ukupnih i respiratornih čestica prašine
 • Ispitivanja nivoa buke
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje intenziteta rasvjete kao i UV rasvjete
 • Ispitivanja učinkovitosti ventilacije
 • Ispitivanje kod traženja MTU – minimalnih tehničkih uvjeta
 • Ispitivanje koncentracija ugljičnog monoksida [CO] npr. garaže, podrumi..
 • Ispitivanje ispravnosti sondi ugljičnog dioksida [CO2] npr. podrumi, spremnici..
 • Ispitivanje ispravnosti sondi i koncentracije kisika [O2] npr. garaže, podrumi, spremnici..